mentos mint
Mentos Mint
Mentos Mint
€ 0,75
Prijs per stuk
Aantal: 
Bestellen
 
Mentos Mint


In g re d i en te n : s u ik e r , g lu c o s e s t ro o p , g e h e e l g e h a rd k o k o s v e t , z e tm e e l, n a tu u r l i jk e m in t a ro m a 's , m a lto d e x t r in e , v e rd ik k in g s m id d e le n (g e l la n g o m , c e l lu lo s e g o m , a ra b is c h e g o m ) , e m u lg a to r (s u c ro s e -e s te rs v a n v e tz u re n ) , g la n s m id d e le n (c a rn a u b a w a s , b i je n w a s ) .